Stichting Eduza probeert altijd zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van ‘taalleerders’ in een de wijk/buurt of stad.
Bij het ontwikkelen van trajecten betrekt EDUZA niet alleen de mogelijke opdrachtgever, maar ook potentiele deelnemers uit de beoogde doelgroep.

Stichting EDUZA beoogt altijd zo veel mogelijk samen te werken met lokale partners, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar manieren om meerwaarde te creëren ten behoeve van ‘taalleerders’ en andere beoogde doelgroepen.

EDUZA heeft in Amsterdam Zuidoost in samenwerking met twee lokale partners het project ‘Praat Nederlands met Me’ ontwikkeld. Wekelijks komen Praat Nederlands met Me oefen- en doe-groepen bij elkaar in de OBA. De groepen gaan er ook op uit, bezoeken musea, maken culturele uitstapjes, gaan op bezoek in de moestuin of maken kennis met het theater.

Het project is op 25 maart 2017 van start gegaan met het Taalfeest ‘Praat Nederlands met Me’.
Anno 2023 vinden de Praat Nederlands met Me oefen- en doe-groepen nog steeds wekelijks plaats in de OBA’s in Amsterdam Zuidoost.

trajecten-op-maat

Meer informatie

Heeft u belangstelling om in samenwerking met stichting EDUZA een traject op maat vorm te geven, neem dan contact op met Saskia Leysner
E-mail: info@eduza.nl
Telefoon: 06 27280304 (Saskia Leysner)