Stichting Eduza probeert altijd zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van ‘taalleerders’ in een de wijk/buurt of stad.
Bij het ontwikkelen van trajecten betrekt EDUZA niet alleen de mogelijke opdrachtgever, maar ook potentiele deelnemers uit de beoogde doelgroep.

Stichting EDUZA beoogt altijd zo veel mogelijk samen te werken met lokale partners, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar manieren om meerwaarde te creëren ten behoeve van ‘taalleerders’ en andere beoogde doelgroepen.
Zo heeft stichting EDUZA onlangs in Amsterdam Zuidoost in samenwerking met twee lokale partners, te weten SynchroonPlus en stichting Profor, in opdracht van de gemeente Amsterdam, het project ‘Praat Nederlands met Me’ ontwikkeld. De uitvoering van dit project vindt plaats in de periode maart 2017 – juli 2017. Het project is 25 maart van start gegaan met het Taalfeest ‘Praat Nederlands met Me’.

trajecten-op-maat

Meer informatie

Heeft u belangstelling om in samenwerking met stichting EDUZA een traject op maat vorm te geven, neem dan contact op met Saskia Leysner
E-mail: info@eduza.nl
Telefoon: 06 27280304 (Saskia Leysner)