Stichting EDUZA

over-ons2

Binnen stichting EDUZA werken partners met verschillende expertise samen.
Ervaring en expertise worden gebundeld ten behoeve van deelnemers, klanten en beoogde doelgroepen.
Stichting EDUZA zoekt graag samenwerking met lokale partners om meerwaarde te creëren.

De partners werkzaam voor stichting EDUZA hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van taal- en educatietrajecten, zoals inburgering, taal en ouderbetrokkenheid, oudkomerstrajecten, werktestplekken, evenals het begeleiden van mensen met een korte en lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.
Daarnaast is er jarenlange ervaring met projectontwikkeling van lokale- en Europese projecten op gebied van werkgelegenheid, het ontwikkelen en uitvoeren van taalcursussen en trainingen werknemersvaardigheden voor deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, coaching van deelnemers met een korte- en lange afstand tot de arbeidsmarkt.

NT2 onderwijs – gecombineerde trajecten

Omdat het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal een belangrijke belemmering kan vormen voor participatie, naast het niet beheersen van andere vaardigheden, hechten wij belang aan het aanbieden van gecombineerde trajecten. Dit biedt ontwikkelmogelijkheden voor de groep die nog onvoldoende de Nederlandse taal beheerst en gemotiveerd is om te leren.
Stichting Eduza richt zich onder andere op de ontwikkeling en uitvoering van duale empowermentprojecten op gebied van Nederlandse als Tweede taaleducatie (NT2).

Stichting EDUZA wil graag bijdragen aan het bevorderen van sociale en maatschappelijke inclusie.
Stichting EDUZA wil bijdragen aan zelfontplooiing en duurzame educatieve en maatschappelijke participatie van individuen en groepen.
kinderboederij

Aanbod van EDUZA

Trainingen, cursussen, workshops, voorlichting, coaching en andere educatieve diensten en producten.

Werkgebied stichting EDUZA

Amsterdam, Noord-Holland en Zuid Holland

EDUZA EN PARTNERS

Stichting EDUZA is partner in het kwaliteitsconvenant inburgering Amsterdam
Stichting EDUZA is partner in het Taalakkoord Zuid Kennemerland en Ijmond

Team EDUZA

Stichting Eduza werkt samen met een flexibele groep van zeer betrokken NT2 docenten, een enthousiaste groep van taalassistenten, NT2 stagiaires en andere vrijwilligers.

over-ons3