Stichting EDUZA heeft in 2015 een pilot project Taal en Financieel Ouderschap uitgevoerd op 4 basisscholen in Amsterdam. Dit project is gehonoreerd door stichting Lezen en Schrijven met de alfabetiseringsprijs.

Aanbod Financiële Activering – Taal Financiën en Gezin
Doel

Bijdragen aan de persoonlijke financiële zelfredzaamheid en Nederlandse (financiële)taalvaardigheid, uitgaande van de persoonlijke situatie, behoefte, motivatie, eigen kracht en vaardigheden van de deelnemers.
De deelnemers worden geactiveerd op financieel gebied door middel van het verbeteren van inzicht en vaardigheden op gebied van (gezins)financiën en de Nederlandse taalvaardigheid en het versterken van de eigen kracht. Deelnemers worden gestimuleerd om de verworven vaardigheden in te zetten in het gezin en de directe omgeving.

Aanbod

Een cursus/trainingsprogramma Taal Financiën en Gezin
Beoogde deelnemers: volwassenen die nog onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en hun (financiële) zelfredzaamheid willen verbeteren.

Aanpak

De volgende elementen maken deel uit van de aanpak

 • Een cursus/trainingsprogramma.
 • Individuele begeleiding/coaching.
 • Inzet van een trainer financiële vaardigheden met ervaring op gebied van NT2.
 • Inzet van een NT2 docent.
 • Inzet van een vrijwilliger als assistent van de docent.
 • Kennismaken met lokale sociale kaart op gebied van financiële zelfredzaamheid.
 • Invullen EDUZA werkbladen financiële gezinshuishouding (financiële familie).
 • Persoonlijk financieel ontwikkelings- en actieplan
 • Aanpak is gericht op aanspreken eigen kracht van de deelnemers, empowerment.
 • Overdracht van geleerde naar de eigen levenspraktijk, inzet thuiswerkopdrachten
 • Proces evaluatie met betrokken deelnemers en trainers/docenten en vrijwilligers.
Doelen cursus/trainingsprogramma
 • Verbeteren Nederlandse Taalvaardigheden gericht op financiële zelfredzaamheid
 • Verbeteren van inzicht en bewustwording van eigen handelen op financieel gebied
 • Ontwikkelen van financiële basisvaardigheden
 • Financiële activering, inzetten en ontwikkelen van eigen kracht, uitgaande van eigen situatie, motivatie en vaardigheden ten behoeve van het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.
 • Inzetten van geleerde in de thuispraktijk en nabije omgeving.

welkom-financien

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit programma?
E-mail: info@eduza.nl
Telefoon: 06 27280304 (Saskia Leysner)